ArchiPlan

Ανακαινίσεις

Η ArchiPlan αναλαμβάνει την ανακαίνιση κατοικιών, καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων. Στις προτάσεις που εκπονούνται επιδιώκεται να επιτευχθεί η μέγιστη και αρτιότερη αξιοποίηση του κάθε χώρου μέσω της εφαρμογής κανόνων της εργονομίας,ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες και τις προσωπικές επιθυμίες των χρηστών. Οι εργασίες διεκπεραιώνονται από εξειδικευμένα συνεργεία υπό συνεχή επίβλεψη μηχανικών, γεγονός που εξασφαλίζει την ποιότητα της κατασκευής. Ειδικά σε περιπτώσεις εταιριών, η ArchiPlan αναλαμβάνει τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας στο χώρο που διαμορφώνεται.

Ενεργειακή Ανακαίνιση

 Η ArchiPlan, γνωρίζοντας τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και έχοντας ως εταιρία περιβαλλοντικές ευαισθησίες, προτείνει επεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου ή του κτηρίου σας. Αρχικά μέσα από ένα φάσμα πρακτικών επιλέγει αυτές που είναι καταλληλότερες για τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων και στη συνέχεια κάποιες που καλύπτουν μέρος των απαιτήσεων αυτών από ανανεώσιμες πηγές. Κύριοι στόχοι της εταιρίας είναι να εξασφαλίσει τη συντομότερη δυνατή απόσβεση του κόστους της ενεργειακής ανακαίνισης και την ποιοτικότερη διαβίωση στους χώρους του κτηρίου.

Στάδια Ανακαίνισης

  1. Επίσκεψη και αποτύπωση του χώρου, όπου καταγράφονται οι λειτουργικές απαιτήσεις, οι τεχνικές παράμετροι καθώς και οι πιθανές κατασκευαστικές αστοχίες.
  2. Παρουσίαση της αρχικής ιδέας σε τρισδιάστατη απεικόνιση πάνω στα υπάρχοντα δεδομένα. Συμφωνία και ανάθεση εργασιών με ιδιωτικό συμφωνητικό.
  3. Παρουσίαση των προτάσεων, μέσω σχεδίων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων. Καθορισμός όλων των παραμέτρων και του τελικού κόστους.
  4. Υλοποίηση του έργου, με συνεχή επίβλεψη των εργασιών και της ορθής εφαρμογής της μελέτης από τους μηχανικούς και τα εξειδικευμένα συνεργεία της ArchiPlan.

Ολοκληρωμένα πακέτα ανακαίνισης

Οι παρακάτω τιμές είναι ενδεικτικές και αποτελούν μια τάξη μεγέθους ως προς την κλίμακα και το περιεχόμενο των εργασιών.Το τελικό κόστος θα προσδιοριστεί με τον καθορισμό όλων των σχεδιαστικών και κατασκευαστικών παραμέτρων.Σε κάθε περίπτωση,η ArchiPlan προσαρμόζει τις επεμβάσεις στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που της δίνεται διατηρώντας την ίδια υψηλή ποιότητα που διακρίνει κάθε έργο που έχει κατασκευάσει.

Ενημερωθείτε καλώντας στα γραφεία μας για αναλυτική προσφορά.

A1 - 10.000 ευρώ

1. Αποξηλώσεις

Αποξήλωση κουζίνας, ειδών υγιεινής, πλακιδίων μπάνιου. Αποκομιδή μπαζών σε ειδικούς κάδους και απομάκρυνση.

2. Υδραυλικά
Αποξήλωση παλαιάς υδραυλικής εγκατάστασης στο μπάνιο και την κουζίνα και νέα εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης για ένα λουτρό και μια κουζίνα με πινακα υδροληψίας.

3. Ηλεκτρολογικά
Τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτρολογικού πίνακα και αντικατάσταση διακοπτικού υλικού με νέο της ΑΒΒ σειρά Basic55

4. Μπάνιο
Επανασχεδιασμός, τοποθέτηση νέων πλακιδίων (απόχρωσης επιλογής του ιδιοκτήτη), ειδών υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου.

5. Κουζίνα
Επανασχεδιασμός και αντικατάσταση κουζίνας έως 8 μ.μ με ερμάρια μελαμίνης και πορτάκια βακελίτη της Shelman. Περιλαμβάνεται πάγκος κουζίνας από βακελίτη, ανοξείδωτος νεροχύτης, μπαταρία νεροχύτη του οίκου Franke, κάδος απορριμμάτων ενσωματωμένος στο πορτάκι του νεροχύτη, μεταλλική πιατοθήκη, κουταλοθήκη, επένδυση πλάτης πάγκου με υλικό επιλογής.

6. Χρώματα
Διόρθωση φθορών και χρωματισμός όλων των επιφανειών εσωτερικά του χώρου με πλαστικό χρώμα νερού πρώτης ποιότητας .Χρωματισμός των εσωτερικών θυρών και ντουλαπιών με ριπολίνες. Χρωματισμός κιγκλίδωμάτων των εξωστών.

A2 - 16.000 ευρώ

1. Αποξηλώσεις

Αποξήλωση κουζίνας, ειδών υγιεινής, πλακιδίων μπάνιου,ερμαρίων υπνοδωματίων, κεντρικής εισόδου και εσωτερικών θυρών . Αποκομιδή μπαζών σε ειδικούς κάδους και απομάκρυνση.

2. Αποκαταστάσεις
Αποκατάσταση παλαιών επιχρισμάτων που έχουν υποστεί φθορά, με εφαρμογή έτοιμων κονιαμάτων μονής ή διπλής στρώσης. Αντιμετώπιση παλαιών υγρασιών με τα πλέον σύγχρονα υλικά.

3. Υδραυλικά
Αποξήλωση παλαιάς υδραυλικής εγκατάστασης στο μπάνιο και την κουζίνα και νέα εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης για ένα λουτρό και μια κουζίνα με πινακα υδροληψίας.

3. Ηλεκτρολογικά
Τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτρολογικού πίνακα και αντικατάσταση διακοπτικού υλικού με νέο της ΑΒΒ σειρά Basic55

4. Μπάνιο
Επανασχεδιασμός, τοποθέτηση νέων πλακιδίων (απόχρωσης επιλογής του ιδιοκτήτη), ειδών υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου.

5. Κουζίνα
Επανασχεδιασμός και αντικατάσταση κουζίνας έως 8 μ.μ με ερμάρια μελαμίνης και πορτάκια βακελίτη της Shelman. Περιλαμβάνεται πάγκος κουζίνας από βακελίτη, ανοξείδωτος νεροχύτης, μπαταρία νεροχύτη του οίκου Franke, κάδος απορριμμάτων ενσωματωμένος στο πορτάκι του νεροχύτη, μεταλλική πιατοθήκη, κουταλοθήκη, επένδυση πλάτης πάγκου με υλικό επιλογής.

6. Δάπεδα
Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων ή πατώματος Laminate υψηλών προδιαγραφών χρήσης και αντοχής ή επισκευή των παλαιών ξύλινων δαπέδων.

7. Εσωτερικές Πόρτες
Τοποθέτηση εσωτερικών θυρών, με επιλογές από ποικιλία επενδύσεων και σχεδίων, με κλειδαριά και πόμολο.

8. Πόρτα Ασφαλείας
Πιστοποιημένη πόρτα ασφαλείας, σε συνδυασμό χρωμάτων και σχεδίων επιλογής του ιδιοκτήτη, εξοπλισμένη με κλειδαριά ασφαλείας τεσσάρων στροφών.

6. Χρώματα

Διόρθωση φορών και χρωματισμός όλων των επιφανειών εσωτερικά του χώρου με πλαστικό χρώμα νερού πρώτης ποιότητας .Χρωματισμός των εσωτερικών θυρών και ντουλαπιών με ριπολίνες. Χρωματισμός κιγκλίδωμάτων των εξωστών.

A3 - 24.000 ευρώ

1. Αποξηλώσεις
Αποξήλωση κουζίνας, ειδών υγιεινής, πλακιδίων μπάνιου,ντουλαπών υπνοδωματίων, εσωτερικών θυρών, κεντρικής εισόδου και κουφωμάτων. Αποκομιδή μπαζών σε ειδικούς κάδους για μπάζα και απομάκρυνση.

2. Αποκαταστάσεις
Αποκατάσταση παλαιών επιχρισμάτων που έχουν υποστεί φθορά, με εφαρμογή έτοιμων κονιαμάτων μονής ή διπλής στρώσης. Αντιμετώπιση πρόβλημάτων υγρασίας με τα πλέον σύγχρονα υλικά.

3. Υδραυλικά
Αποξήλωση παλαιάς υδραυλικής εγκατάστασης στο μπάνιο και την κουζίνα και νέα εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης για ένα λουτρό και μια κουζίνα με πινακα υδροληψίας.

3. Ηλεκτρολογικά
Τοποθέτηση καινούργιου ηλεκτρολογικού πίνακα και αντικατάσταση διακοπτικού υλικού με νέο της ΑΒΒ σειρά Basic55

4. Μπάνιο
Επανασχεδιασμός, τοποθέτηση νέων πλακιδίων (απόχρωσης επιλογής του ιδιοκτήτη), ειδών υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου.

5. Κουζίνα
Επανασχεδιασμός και αντικατάσταση κουζίνας έως 8μ.μ. με ερμάρια μελαμίνης και πορτάκια βακελίτη. Περιλαμβάνεται πάγκος κουζίνας, ανοξείδωτος νεροχύτης, μπαταρία νεροχύτη του οίκου Franke, κάδος απορριμμάτων ενσωματωμένος στο πορτάκι του νεροχύτη, μεταλλική πιατοθήκη, κουταλοθήκη, επένδυση πλάτης πάγκου με υλικό επιλογής.

6. Δάπεδα
Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων ή πατώματος Laminate υψηλών προδιαγραφών χρήσης και αντοχής ή επισκευή των παλαιών ξύλινων πατωμάτων.

7.Κουφώματα
Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, με νέα αλουμινίου, πιστοποιημένα, με διπλό τζάμι και ηλεκτροστατική βαφή, συρόμενα ή ανοιγόμενα.

8. Εσωτερικές Πόρτες
Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών θυρών, με επιλογές από ποικιλία επενδύσεων και σχεδίων, με κλειδαριά και πόμολο.

9. Πόρτα Ασφαλείας
Πιστοποιημένη πόρτα ασφαλείας, σε συνδυασμό χρωμάτων και σχεδίων επιλογής του ιδιοκτήτη, εξοπλισμένη με κλειδαριά ασφαλείας τεσσάρων στροφών.

10. Ντουλάπες
Τοποθέτηση ντουλάπας υπνοδωματίων έως 10τ.μ. από μελαμίνη πάχους 18χλστ με εσωτερικά συρτάρια, και μεγάλη ποικιλία επιλογών σε πόρτες.

11. Θέρμανση
Θερμιδομετρική μελέτη του χώρου, και αντικατάσταση των παλαιών σωμάτων με νέα, τύπου Panel, με ηλεκτροστατική βαφή. Αντικατάσταση των παλαιών διακοπτών με νέους βαρέου τύπου.

6. Χρώματα
Διόρθωση φθορών και χρωματισμός όλων των επιφανειών εσωτερικά του χώρου με πλαστικό χρώμα νερού πρώτης ποιότητας .Χρωματισμός των εσωτερικών θυρών και ντουλαπιών με ριπολίνες. Χρωματισμός κιγκλίδωμάτων των εξωστών.

Σημείωση. Οι τιμές είναι ενδεικτικές και αποτελούν μια τάξη μεγέθους ως προς την κλίμακα και το περιεχόμενο των εργασιών.Το τελικό κόστος θα προσδιοριστεί με τον καθορισμό όλων των σχεδιαστικών και κατασκευαστικών παραμέτρων.