ArchiPlan
  • Αρχική
  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες – Οικοδομικές Άδειες – Άδειες λειτουργίας – Άδειες μουσικής

Αρχιτεκτονικές Μελέτες – Οικοδομικές Άδειες – Άδειες λειτουργίας – Άδειες μουσικής

Aρχιτεκτονική μελέτη

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.

Αφορά τη γενική μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίες κατασκευές στο χώρο, καθώς και ειδικότερες μελέτες όπως διαρρυθμίσεις (διακοσμήσεως εσωτερικών), διαμορφώσεις υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτηριοδομικών θεμάτων, μελέτη εφαρμογής. Κατά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν για τα κτιριακά έργα και τις επιμέρους εγκαταστάσεις. Η ArchiPlan σχεδιάζει αναδεικνύοντας τις ιδιαιτεροτήτες κάθε χρήσης και κάθε φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Με την διατήρηση των ανθρώπινων ποιοτήτων στην μορφολογία, την κλίμακα και τα υλικά, τα κτήρια επιτυγχάνουν την φιλική τους ένταξη στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον. Η αξιοποίηση ενός ευρέως φάσματος πρακτικών, σχετικές με το χειρισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ηλιακής, των υδάτων, του ανέμου και του εδάφους, προτάσσουν τις περιβαλλοντικές σχεδιαστικές παραμέτρους κάθε έργου και τελικά την υλοποίηση μιας βιώσιμης κατασκευής. Οι μηχανικοί της ArchiPlan θεωρώντας την αρχιτεκτονική μελέτη ως το πιο ουσιαστικό στάδιο στην διαμόρφωση του χώρου καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στις παραπάνω απαιτήσεις, ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών καθώς και την μοναδικότητα της κάθε κατασκευής.

Οικοδομική άδεια – άδεια δόμησης

Η οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την σύνταξη μελετών και έκδοση εγκρίσεων από διαφορετικούς φορείς και αρχές του δημοσίου. Ως προς το περιεχόμενο της, εξασφαλίζει την ποιότητα για την άρτια ολοκλήρωση ενός οικοδομικού έργου. Ως προς την διαδικασία, επιβάλει την σύμπραξη και συγχρονισμό μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Το δυναμικό της ArchiPlan συγκροτούν  αρχιτέκτονες ,πολιτικοί μηχανικοί ,μηχανολόγοι  και τοπογράφοι, διαθέτοντας παράλληλα τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών.Η ArchiPlan έχοντας βαθιά γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας  και μεγάλη εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών σε Αθήνα και Εύβοια  αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής αδείας παρέχοντας μια άρτια και ολοκληρωμένη λύση.Η οικοδομική άδεια ανάλογα με το περιεχόμενο, την φύση και το μέγεθος των εργασιών διαφοροποιείται σε άδεια δόμησης και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Διαδικασία
  • Φέρτε μας τις φωτογραφίες από το οικόπεδο σας, καθώς και το τοπογραφικό του διάγραμμα, εφόσον υπάρχει. Εάν η μελέτη αφορά σε αναθεώρηση της άδειας δόμησης φέρτε μας το αντίγραφο του φακέλου που έχει κατατεθεί στην πολεοδομία.
  • Συζητάμε για τις πραγματικές ανάγκες της κατοικίας σας, τον απαιτούμενο αριθμό των υπνοδωματίων, των λουτρών, την έκταση της κουζίνας, του σαλονιού κ.α
  • Σας παρουσιάζουμε τα σχέδια της κατοικίας, κατόψεις και φωτορρεαλιστικές απεικονίσεις, όπως ταιριάζει στις ανάγκες σας και ταυτόχρονα στη γεωμετρία του οικοπέδου. Σας δίνουμε το προσύμφωνο  στο οποίο προσδιορίζουμε το συνολικό κόστος της αδείας καθώς και την εκτίμηση του χρόνου που θα απαιτηθεί.
  • Μετά από αυτοψία στο οικόπεδο, προβαίνουμε σε όσες αλλαγές χρειάζεται να γίνουν και οριστικοποιούμε όλα τα σχέδια. Επικυρώνεται η  οικονομική μας συμφωνία και ξεκινάμε τις διαδικασίες για την έκδοση της οικοδομικής αδείας.
  • Στο χρόνο που απαιτείται για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια – περίπου 2 με 3 μήνες – γίνονται οι υπόλοιπες μελέτες για τις ακριβείς θέσεις των επίπλων, των πριζών, των σωμάτων καλοριφέρ, την διάταξη της κουζίνας κλπ.

Άδεια λειτουργίας καταστημάτων

Η άδεια λειτουργίας (Ειδική ή Άσκησης Δραστηριότητος) απαιτείται να εκδοθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να υποβληθεί στο οικείο Επιμελητήριο (που είναι γραμμένη ή εγγράφεται η επιχείρηση) σε περιπτώσεις άσκησης δραστηριότητος. Με γνώμονα το ελάχιστο δυνατό επιχειρηματικό ρίσκο του επενδυτή, η ArchiPlan αναλαμβάνει την καθοδήγηση στην επιλογή του κατάλληλου χώρου, του εξοπλισμού και του σχεδιασμού των εσωτερικών χώρων. Αναλαμβάνοντας την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας για πάσης φύσεως επιχειρήσεις, προβαίνει με ταχύτητα και συνέπεια σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (μελέτες, συλλογή δικαιολογητικών εγγράφων, υποβολή αιτήσεων και διακίνηση φακέλων) για την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής.

Άδεια μουσικής

Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής είναι η ατοµική διοικητική πράξη που εκδίδεται από τους δήµους για λογαριασµό προσώπου (φυσικού ή νοµικού) που έχει στην εκµετάλλευσή του κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος από το οποίο γίνεται δηµόσια εκτέλεση µουσικής, µε χρήση ορισµένων µουσικών οργάνων, στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ArchiPlan αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτη ηχομόνωσης καθώς και όλων των απαραίτητων ενέργειών για την γρήγορη διεκπεραίωση της άδειας χρήσεως και λειτουργίας μουσικής.

Ενημερωθείτε καλώντας στα γραφεία μας για αναλυτική προσφορά.