ArchiPlan

Προφίλ

Η τεχνική εταιρία ΑrchiPlan ιδρύθηκε το 2005, από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Ε.Μ.Π. Αναστάσιο Κριτσιώτη με στόχο τη σύζευξη της αρχιτεκτονικής δημιουργίας με τη λειτουργικότητα και την βιωσιμότητα. Έχει έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού και της κατασκευής κτηρίων και εγκαταστάσεων. Από το 2008 οι δραστηριότητες της εταιρίας επεκτάθηκαν στην Εύβοια, με την ίδρυση παραρτήματος στην Ερέτρια.

Η ArchiPlan έχει ως αντικείμενο αρχιτεκτονικές μελέτες, οικοδομικές άδειες, επιβλέψεις και κατασκευές κτηρίων, μελέτες εφαρμογής, αποκαταστάσεις κτηρίων,  ανακαινίσεις, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, βεβαιώσεις μηχανικών και τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.

Φιλοσοφία της εταιρίας είναι η απόδοση υπεραξίας σε κάθε έργο μέσω  της εκπλήρωσης  οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών στόχων. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην βιωσιμότητα των χώρων που δημιουργούνται. Οι πλούσιες πηγές ήπιων μορφών ενέργειας που διαθέτει η χώρα αξιοποιούνται με την ενσωμάτωση στα κτήρια στοιχείων της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Η συνεχής ενημέρωση για νέες τεχνικές, υλικά και τεχνολογίες στον τομέα της κατασκευής και η αξιοποίησή τους εγγυάται ένα σύγχρονο έργο, μικρής ή μεγάλης κλίμακας με υπεύθυνο τρόπο, συνέπεια στην παράδοση και αισθητική αρτιότητα. Η εταιρία θέτει ως προτεραιότητα τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη και την ικανοποίηση ακόμα και των πιο απαιτητικών προδιαγραφών.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας το αποτελούν έμπειροι και εξειδικευμένοι  μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Η πολυετής εμπειρία στο χώρο των κτηριακών και άλλων τεχνικών έργων αποτελούν φερέγγυο για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής.

Σχεδιασμός

  Η ΑrchiPlan σχεδιάζει κτήρια με ισχυρό χαρακτήρα, μοναδικότητα και συνέπεια. Προτεραιότητα είναι η διατήρηση των ανθρώπινων ποιοτήτων στην μορφολογία, στην κλίμακα και στα υλικά. Συστατικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελούν οι λιτές και μοντέρνες γραμμές που εντάσσονται φιλικά στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον. Ταυτόχρονα η προσαρμογή στο μικροκλίμα της περιοχής προτάσσει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους κάθε έργου οι οποίες επιδιώκεται να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υιοθετώντας από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων πρακτικών επιτυγχάνεται η σωστή ενεργειακή συμπεριφορά και η βιωσιμότητα του κτηρίου. Χρησιμοποιούνται τόσο σύγχρονα όσο και παραδοσιακά υλικά με σύγχρονους τρόπους και τεχνικές. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο καθ’ όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, από την αρχική σύλληψη έως και την ολοκλήρωση του έργου. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη λεπτομέρεια που διασφαλίζεται με συνεχή επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Έλεγχος Κόστους

Η ArchiPlan σχεδιάζει κτήρια με προσδιορισμένο κόστος μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί συντάσσονται από την αρχή του έργου και ενημερώνονται κατά την διάρκεια της κατασκευής. Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια διαφυλάσσουν την κατασκευή από συνεχείς αλλοιώσεις του κόστους.

Ποιότητα

Η ΑrchiPlan παράγει κτήρια υψηλής αισθητικής και τεχνικής ποιότητας.Συνεργάζεται με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι κατέχουν υψηλή και συνεχή τεχνική κατάρτιση. Υλικά, τεχνικές και νέες τεχνολογίες ερευνώνται εκτεταμένα πριν ενσωματωθούν στον σχεδιασμό. Όλα τα έργα επιβλέπονται αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια της κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλειά τους. Στόχος είναι η δημιουργία κτηρίων, άρτιων αισθητικά και λειτουργικά, μέσα σε ορισμένα χρονοδιαγράμματα, τα οποία να έχουν ποιότητα που διαρκεί.